بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی » بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی

گروه: نفت و گاز تعداد بازدید: ۱۷۶۶


 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی
 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی


از 1395/02/16 تا 1395/02/19


شرکت ملی نفت ایران اجرا توسط:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا