» فروش سرورhp
تجهیزات شبکه سیسکو میکروتیک یوبیکوییتی وسرورهای hp محصولات یوبیکوئیتی Ubiquiti (Ubnt) پاور استیشن ۵ : (Power Station ۵ ( ps۵ پاور استیشن ۲ :( ps۲ ( Station ۲ Power پاور بریج ام۵ : ( power Bridge M ۵ ( pbm۵ ایر گرید ۲۷ : AirGrid ۲۷ dB ایر گرید ۲۳ : AirGrid ۲۳ dB نانو استیشن ۵ : (Nano Station ۵ ( NS۵ نانواستیشن ام۵ : (Nano station M ۵ ( nsm۵ نانو استیشن ۲ :( Nano Station ۲ ( ns۲ نانو استیشن ام۲ : ( Nano station M۲ ( nsm۲ نانو بریج ام۵ : ( Nano Bridge M ۵ ( nbm۵ لوکو استیشن ۵ : (Loco Station ۵ ( Loco۵ لوکو استیشن ام ۵ : ( Loco Station M۵ ( Loco m۵ لوکو استیشن ۲ : ( loco Station ۲ ( Loco۲ لوکو استیشن ام۲:( loco Station M۲ ( Loco m۲ پیکو استیشن ۵ : ( Pico Station ۵ ( Pico۵ پیکو استیشن ۲: ( Pico Station ۲ ( Pico۲ بولت ۵ اچ پی: Bullet ۵ HP بولت ۵ : Bullet ۵ بولت ام۵ اچ پی : Bullet M۵ HP بولت ۲ اچ پی :Bullet ۲ HP بولت ام۲ اچ پی : Bullet M۲ HP راکت ام ۲ : Rocket M۲ راکت ام ۵ :Rocket M۵ ایرگرید ام۵ : AirGrid M۵
فروش سرورhp


مشخصات آگهی دهنده
نــام و نام خانوادگی: mohammad abdalbeigi
گفتگوی آنلاین:
تلفن: ۰۷۱۱۲۳۵۷۴۳۸
تاریخ ثبت آگهی: انتظار برای تایید اعتبار آگهی توسط مدیر سایت
تاریخ انقضای آگهی: انتظار برای تایید اعتبار آگهی توسط مدیر سایت
تاریخ بروز رسانی: یکشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۳
تعداد بازدید: ۲۱۸۶۳