» تامين گيج فشار با شيرمانومتري
فشارسنج صفحه ۱۰ سانت ۱۰بار، مانومتر ۱۰سانت ۱۰بار، مانومتر ۱۰سانت خشک، پرشر گيج ۱۰بار، مانومتر ۱۰بار، فشارسنج ۱۰بار، فشارسنج ۱۰بار روغني، درجه فشار، درجه فشار ۱۰بار، فشارسنج خشک، فشارسنج روغني، درجه فشار ۱۰بار روغني، مانومتر ۱۰بار، فشارسنج ۱۰بار، درجه فشار ۱۰بار، پرشرگيج ۱۰بار، گيج ۱۰بار روغني، پرشر ۱۰بار روغني،ترمومتر ، فشارسنج ، حرارت سنج ، ابزارسنجش، گيج خشک، گيج تمام استيل، گيج روغني ، پرشر گيج، فشارسنج خشک، فشارسنج روغني، مانومتر خشک، مانومتر تمام استيل، مانومتر روغني، مانومتر ۷۷۶۱۲۴۶۲ ناصري ۰۹۳۵۲۳۳۲۱۹۸
تامين گيج فشار با شيرمانومتري


مشخصات آگهی دهنده
پست الکترونیک: abbas_naseri100@yahoo.com
گفتگوی آنلاین:
تلفن: ۷۷۶۱۲۴۶۲
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۳۳۲۱۹۸
موقعیت مکانی: تهران
تاریخ ثبت آگهی: انتظار برای تایید اعتبار آگهی توسط مدیر سایت
تاریخ انقضای آگهی: انتظار برای تایید اعتبار آگهی توسط مدیر سایت
تعداد بازدید: ۵۹۷