سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی » سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

گروه: صنایع دستی تعداد بازدید: ۱۴۴۹

 سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستیتاریخ
 
دوشنبه-یک شنبه
93-03-20
93-03-25
 
 
نام مجری
 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
شرکت درسا نقش پارس
88000428