شرایط و ضوابط

  وب سایت ای دی اس فارسی دات کام براى اطلاع رسانی، آگهی‌های تجاری ، ارتباطات تجاری و قانونى شما ایجاد کرده است.
دسترسى و استفاده شما از سایت مشروط به رعایت شرایط و ضوابط ذیل و قوانین ذکر شده، مى‌باشد. شما با ورود به سایت و مرور سایت، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى " شرایط و ضوابط " را پذیرفته و اقرار مى‌نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و ADSfarsi.com در این زمینه ملغى و بلا اثر خواهد بود.
در صورت عدم موافقت با " شرایط و ضوابط " لازم است بلافاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید.


1- درج آگهی محصولات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران مجاز نمی باشد.

2- درج آگهی هایی که بر علیه گروه های خاص، اشخاص و یا شئونات اسلامی و عمومی باشد، مجاز نمی باشد.

3- مدیران سایت مسئولیت ضرر وابسته به حذف آگهی و یا تاخیر در پاسخ های آگهی دهنده را نمی پذیرد.

4- با وجود آنکه وب سایت ای دی اس فارسی دات کام تلاش معقول خود را جهت دقت در تایید آگهی‌ها و صحیح بودن اطلاعات سایت بکار مى‌بندد به هیچ وجه دقت و صحت آنها را تضمین یا ادعا نمى‌نماید.

 5- استفاده شما و مرور و جستجوی شما در سایت با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى‌گیرد. وب سایت ای دی اس فارسی دات کام تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از سایت ندارد.

6- آگهی‌ها در سایت، توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.
مسئولیت مستقیم آگهی‌ها، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط ADSfarsi.com ادعا و یا تضمین نمی‌شود.

7- وب سایت ای دی اس فارسی دات کام، جهت نمایش آگهی‌ها چه به صورت عادی و چه به صورت ویژه، قرارداد و یا تعهد نامه‌ای با آگهی دهندگان منعقد نمی‌کند. مطالب مندرج در آگهی‌ها ممکن است توسط آگهی دهندگان بصورت مداوم تغییر کند و یا به روز شود.
در این زمینه وب سایت ای دی اس فارسی دات کام ، هیچ گونه مسولیتی در قبال هر نوع آگهی درج شده در سایت نمی‌پذیرد و وب سایت ای دی اس فارسی دات کام صرفا نمایش دهنده مطالب درج شده توسط کاربران می‌باشد.

 8- هرگونه پیام یا مطلبى از جمله آگهی، عکس، پیام در تماس با ما و غیر آن به سایت ارسال مى‌کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. هر چیزى را که ارسال نمایید مى‌تواند توسط ADSfarsi.com به هر منظورى، شامل ولى غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.

9- وب سایت ای دی اس فارسی دات کام مختار است، هر گونه پیام، آگهی و یا عکسی که به این سایت ارسال می‌کنید، و یا اکانتی را که ایجاد می‌کنید، در هر زمان که ضروری بداند حذف نماید.

10- وب سایت ای دی اس فارسی دات کام در مورد اطلاعات هر سایت دیگرى که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده باشد و یا لینک آن در سایت قرار دارد، مسئول نیست. این سایت‌ها توسط اشخاص و یا شرکت‌های دیگرى غیر از وب سایت ای دی اس فارسی دات کام ایجاد شده‌اند.
وب سایت ای دی اس فارسی دات کام بعنوان ناشر یا مروج مطالب مندرج در این سایت‌ها عمل نمى‌کند.

11- قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.

12- وب سایت ای دی اس فارسی دات کام مى تواند با به روز کردن شرایط استفاده از این سایت، در هر زمان این " شرایط و ضوابط " را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط و الزامات جارى و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.