معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف » معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف

پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۳ گروه: ورزش تعداد بازدید: ۱۳۳۰
 معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلفکراراً گاهی گلف بازان کار خود را با زیر پا گذاشتن قوانینی خاص به اتمام می رسانند و در این جا برخی از این قوانینی که اغلب شکسته می شوند آورده شده اند. آیا شما به یاد دارید که تا کنون یک و یا چند تا از آنها را نادیده گرفته باشید؟
آیا شما هم یکی از این افراد هستید؟
 
بر طبق یکی از تحقیقاتی که اخیراً به انجام رسیده است تنها %27 از گلف بازان کشور ایالات متحده ی آمریکا به طور کامل از قوانین گلف USGA و R&A پیروی می نمایند.
گلف بازی ای نسبتاً ساده است اما نمی توان در باره ی برخی از قوانین آن چنین نظری را داد، قوانینی که درک آنها دشوار است. نتیجه ی این کار این می شود که برخی از گلف بازان بی آن که قصد آن را داشته باشند قوانین بازی را می شکنند، در حالی که برخی دیگر جهت سهولت کار آنها را نا دیده می گیرند. در کل 34 قانون در بازی گلف وجود دارد که هر یک از آنها مجموعه ای از بندها و تبصره های خود را دارند.

قوانین حکم فرما بر این بازی به وسیله ی اتحادیه ی گلف ایالات متحده ی آمریکا (USGA) و باشگاه گلف قدیمی و سلطنتی سنت اندروز در اسکاتلند وضع گردیده اند. در صورتی که شما بازی کنی هستید که به طور مرتب به انجام گلف می پردازید پس احتمالاً شما تا کنون تعدادی از قوانین گلف را در این جا و آن جا زیر پا گذاشته اید، حد اقل هر از چند گاهی. جالب توجه است که تعداد معدودی از قوانین گلف وجود دارند که مرتباً بیشتر از بقیه زیر پا گذاشته می شوند و این مقاله 10 تا از چنین قوانینی را برای شما به فهرست در می آورد.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف پیشنهاد خواستن و مشخص نمودن خط بازی (قوانین 1 - 8 و 2 - 8)

این کار بر خلاف قوانین است که از حریف خود بپرسید که از چه نوع چوبی استفاده نمودند. هم چنین یک بازی کن از این که به حریف خود بگوید که چگونه باید ضربه بزند منع گردیده است. هم چنین لمس نمودن سطح زدن توپ به منظور مشخص کردن خط بازی ممنوع است. با این وجود شما می توانید به قسمتی از زمین چمن اشاره کنید. زیر پا گذاشتن این قانون می تواند منجر به از دست دادن چاله در انجام مسابقه و یا 2 ضربه پنالتی در زدن ضربه شود.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف انداختن از یک مسیر سواره رو قانون (2 – 24)

قوانین یک بازی کن را ملزم می سازند تا توپ را در فاصله ی 1 چوب گلف از نزدیکترین نقطه ی فراغت بیاندازد، اما در همان طرف مسیر. یک بازی کن نمی تواند توپ را از نقطه ای در سمت دیگر مسیر بیاندازد، حتی اگر بدین معنی باشد که وی انتخابی جز انداختن توپ در وضعیتی غیر قابل بازی مانند بوته و یا حصار نداشته باشد. با این وجود، او همیشه می تواند که از بیرون خود مسیر به توپ ضربه وارد نماید.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف ضربه زدن در راستای خط پات (قانون 16)

این قانون بیان می کند که یک بازی کن اجازه ندارد تا آثار بر جای مانده بر روی خط پات، که خط فاصل میان توپ و سوراخ بازی است را محو کرده، برداشته و یا درست نماید. با این وجود این قانون به شما اجازه میدهد تا اشیاء خارجیای مانند سنگ را که بر روی این خط قرار گرفتهاند با استفاده از دست خود و یا با استفاده از چوب گلف بر دارید. پنالتی از دست دادن سوراخ در انجام مسابقه و یا 2 ضربه پنالتی در زدن ضربه است.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف طرز عمل برای یک توپ گم شده. (قانون 1 – 27)

این قانون بیان می کند که یک بازی کن نباید بیش از 5 دقیقه زمان صرف جستجوی توپ نماید. با این وجود، در این جا یک شرط وجود دارد - زمان از هنگامی آغاز می گردد که وی شروع به جستجوی توپ می نماید و نه پس از آن که به توپ ضربه وارد کرد. پس از اتمام 5 دقیقه زمان یاد شده، از بازی کن انتظار می رود تا به همان نقطه ای که ضربه ی قبل را وارد ساخته بود باز گردد و یک ضربه ی پنالتی به امتیاز او اضافه می گردد. اکثر اوقات بازی کنان زمانی بیش از مقدار قید شده را صرف جستجو برای یافتن توپ می نمایند و موجب بروز تأخیری غیر ضروری می شوند.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف بازی کردن یک توپ موقتی. (قانون 2 – 27)

تنها زمانی یک بازی کن اجازه خواهد یافت تا یک توپ موقتی را بازی کند که توپ به خارج از محدوده ی بازی زده شده است و یا گم شده باشد. با این وجود بازی کن باید در ابتدا به دنبال توپ بگردد. یک بازی کن تنها در زمانی می تواند یک توپ موقتی را بازی کند که نیت های خود را برای حریفان خود آشکار ساخته باشد. هم چنین بازی کن باید منتظر بماند تا بازی کن حریف ضربه ی خود را وارد سازد. در اکثر اوقات بازی کنان قبل از انجام بازی یک توپ موقتی قصد واقعی خود را برای حریفان خود آشکار نمیکنند.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف تأخیر بیش از اندازه؛ بازی کند (قانون 7 - 6)

قوانین بیان می کنند که بازی کن باید بی هیچ تأخیر بیش از حدی شروع به بازی نماید و همان گونه که به وسیله ی کمیته ی مسئول برگزاری این رقابت و یا دوره مقرر گردیده است سرعت انجام بازی را حفظ نماید. از بازیکن انتظار می رود تا در میان به اتمام رسانیدن یک سوراخ و بازی کردن از زمین آغازگاه دیگر تأخیری نداشته باشد.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف دستور العمل برای یک موقعیت غیر قابل بازی (قانون 28)

در صورتی که توپ در نقطه ای از حرکت باز ایستد که ضربه زدن به آن در آن جا غیر ممکن باشد، یک بازی کن میتواند توپ را غیر قابل بازی اعلام نماید و متحمل یک ضربه ی پنالتی شود. با این وجود، برای انجام چنین کاری، او میتواند به اندازه ی 2 چوب گلف از توپ فاصله بگیرد و یا این که از گزینه ی ضربه و فاصله استفاده نماید و به همان نقطه ای برگردد که ضربه ی قبل را در آن جا وارد ساخته بود. در یک بازی معمولی گلف، یک ضربه ی پنالتی به امتیاز بازی کن افزوده نمی شود.
بهبود بخشیدن موقعیت خود و یا مکان توپ با استفاده از حرکت دادن و یا خم کردن هر چیزی که بر سر راه قرار دارد. (قانون 13)
این قانون هر گونه حرکتی از جانب بازی کنان در جهت حرکت دادن و یا خم نمودن هر چیزی که در سر راه قرار گرفته و یا ثابت ایستاده است، و هم چنین فشار دادن هر چیزی به پایین با استفاده از چوب گلف به منظور بهبود بخشیدن موقعیت و یا وضعیت توپ، خط بازی و یا ناحیه ی در نظر گرفته شده ی چرخیدن را ممنوع می نماید. با این وجود، این قانون برای مواقعی که بازی کن در حال موضع گرفتن و یا آماده ساختن خود برای زدن ضربه است صدق نمی نماید. هم چنین، این قانون به بازی کن این اجازه را نمی دهد که به پشت توپ قدم بردارد تا موقعیت خود را بهتر نماید، هیچ جا به جز زمین آغاز گاه.
برداشتن توپ از یک مانع آبی و انداختن آن در امتداد "خط پرواز". (قانون 26)
چنین اصطلاحی به نام "خط پرواز" در کتاب قوانین وجود ندارد. با این وجود، این امر گلف بازان را از انداختن توپ در امتداد این خط پس از این که توپ به دورن یک مانع آبی افتاده باشد باز نمی دارد. بر طبق قوانین، یک بازی کن، به هنگامی که توپ خود را در درون یک مانع آبی می اندازد و متحمل زدن یک ضربه ی پنالتی می شود این سه گزینه ی زیر را پیش رو دارد.

• ضربه ی بعدی را از نقطه ای شروع کنید که وی آخرین ضربه ی خود را بازی کرد.
• توپی را پشت مانع آبی بیاندازد و آن را در نقطه ای نگه دارد که توپ برای آخرین بار در آن از مرز مانع بین او و سوراخ گذر کرده بود.
• در صورتی که این مانع یک مانع آبی جانبی باشد (مانعی آبی قرار گرفته در کنار خط بازی)، او می تواند یک توپ را به اندازه ی فاصله ی دو چوب گلف از نقطه ای که توپ برای آخرین بار از مرز مانع آبی گذر نمود بیاندازد.

توجه داشته باشید که بازی کن اجازه ندارد که پس از این که توپ وارد یک مانع آبی گردید و گم شد از یک توپ موقتی استفاده نماید، اما بسیاری از گلف بازان، دوست دارند که این قانون را بشکنند.

معمولترین خطاهای صورت پذیرفته در بازی گلف خلاصی از مانع غیر متحرک و زمین در دست مرمت (قانون 24 و 25)

در چنین مواردی، بازی کن اجازه دارد تا توپ خود را به اندازه ی فاصله ی 1 چوب گلف از نزدیکترین نقطه ی خلاصی و هنگامی که نزدیکترین نقطهی خلاصی تعیین گردیده است بیاندازد. با این وجود بازی کنان تمایل دارند که توپ را به نحوی بیاندازند که موجب سهولت کار آنها گردد.
بسیاری از قوانین دیگر وجود دارند که در یک بازی غیر رسمی گلف زیر پا گذاشته می شوند و ضربه ی اضافی نمونه ی خوبی از این موارد است. ضربه ی اضافی چیزی جز یک ضربهی آزاد نیست که در صورتی که ضربه ی قبلی به خوبی به انجام نرسیده است به دست می آورد. هم چنین، بسیاری از گلف بازان از این قانون پیروی نمی نمایند که هر بازی کن را از به همراه داشتن بیش از 14 چوب گلف در ساک خود باز میدارد.