اولین نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري » اولین نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري

گروه: فناوری تعداد بازدید: ۶۵۱

اولین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

جمعه -یكشنبه
۹۳-۰۳-۰۴
۹۳-۰۳-۰۲

پارک فن آوری پردیس
شركت میلاد مبتکر شرق
۴۴۴۴۸۲۱۶
۸۸۵۳۰۷۵۱-۳