چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان » چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

گروه: صنعت ساختمان تعداد بازدید: ۸۴۳


  چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

 
یکشنبه – چهار شنبه
93-05-19
93-05-22
 
اتاق تعاون مرکزی ج.ا.ایران و شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه
22662856 - 21913012