هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان IBEX2014 » هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان IBEX۲۰۱۴

گروه: مواد غذایی تعداد بازدید: ۶۰۶

 هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان
IBEX2014
دوشنبه-پنج شنبه
93-06-24
93-06-27


گروه تجارت و اطلاعات کوشا
88070693
88070833