آگهی ویژه

 

آگهی های تبلیغاتی طلایی


آگهی های تبلیغاتی طلایی از جمله برترین آگهی های وب سایت ای دی اس فارسی است که در دسته بندی های مشخص و به تفکیک شهر قرار میگیرند.

آگهی های تبلیغاتی طلایی دارای ویژگی های بیشماری است که در ذیل به آن اشاره شده است.

  ثبت اطلاعات آگهی دهنده
امکان درج لوگو
امکان درج 5 تصویر از آگهی مورد نظر
امکان درج گواهینامه ها و مدارک (مدارک و گواهینامه های شرکت و یا افراد)
درج متن در خصوص موضوع آگهی
امکان الصاق فایل های صوتی (در خصوص الصاق محدودیت حجم لحاظ می گردد.)
قرار گرفتن در نتایج اول جستجو سایت
درج لینک وب سایت آگهی (سایت کاربران و مرجع آگهی)
نمایش آدرس بر روی گوگل مپ
امکان نمایش اطلاعات نمایندگان و شعبآگهی های تبلیغاتی نقره ای


آگهی های تبلیغاتی نقره ای یکی از انواع آگهی های وب سایت ای دی اس فارسی است که از نظر امکانات بعد از آگهی های طلایی قرار می گیرند.

 
آگهی های تبلیغاتی نقره ای در دسته بندی های مشخص و به تفکیک شهر قرار میگیرند، و دارای ویژگی و امکانات ذیل است.

ثبت اطلاعات آگهی دهنده
امکان درج لوگو
امکان درج 5 تصویر از آگهی مورد نظر
امکان درج گواهینامه ها و مدارک (مدارک و گواهینامه های شرکت و یا افراد)
درج متن در خصوص موضوع آگهی
امکان الصاق فایل های صوتی (در خصوص الصاق محدودیت حجم لحاظ می گردد.)
قرار گرفتن در نتایج اول جستجو سایت
درج لینک وب سایت آگهی (سایت کاربران و مرجع آگهی)
نمایش آدرس بر روی گوگل مپ
امکان نمایش اطلاعات نمایندگان و شعب

 

 

آگهی تبلیغاتی برنزی


خدمات آگهی های تبلیغاتی برنزی که در دسته بندی های تعریف شده سایت و استان های مجزا ثبت می شود؛ یکی از انواع آگهی های تبلیغاتی وب سایت ای دی اس فارسی است. این نوع از آگهی ها قیمت کمتری نسبت به آگهی طلایی و نقره ای دارند و در نتایج جستجو سایت هم بعد از آنها قرار خواهد گرفت.

به منظور آشنایی کاربران با آگهی تبلیغاتی برنزی لیست از امکانات این آگهی در ذیل ارائه شده است.

  ثبت اطلاعات آگهی دهنده
امکان درج لوگو
امکان درج 5 تصویر از آگهی مورد نظر در قسمت گالری
امکان درج گواهینامه ها و مدارک (مدارک و گواهینامه های شرکت و یا افراد)
درج متن در خصوص موضوع آگهی
امکان الصاق فایل های صوتی (در خصوص الصاق محدودیت حجم لحاظ می گردد.)
قرار گرفتن در نتایج اول جستجو سایت
درج لینک وب سایت آگهی (سایت کاربران و مرجع آگهی)
نمایش آدرس بر روی گوگل مپ
امکان نمایش اطلاعات نمایندگان و شعب